Protocol responsible Aikido practice

Protocol verantwoord sporten – sporthallen gemeente Den Haag

De maatregelen hebben directe gevolgen voor de sport in sporthallen. Toch blijft het mogelijk om sporten te beoefenen, hetzij in aangepaste vorm. Hieronder de regels die gelden voor onze branche:

Algemene uitgangspunten

• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• mondkapjesplicht vanaf 1 december 2020 voor iedereen vanaf 13 jaar, niet tijdens het sporten;
• vermijd drukte.

Uitzonderingen op de 1,5 m

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
• personen t/m 17 jaar alleen onderling;
• personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Placeren, reserveren en gezondheidscheck

Binnen sportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 50 personen per ruimte.
• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen.

Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport

Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier;
• op plekken waar een mondkapje verplicht is, mag u alleen een mondkapje dragen en geen spatscherm. Mondkapjes moeten goed op uw gezicht aansluiten. Gebruik geen zakdoek, sjaal of buff. Het is niet nodig een medisch mondmasker te gebruiken.
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 17 jaar;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• er vindt een gezondheidscheck plaats bij binnenkomst in de accommodatie;
• sportkantines, kleedkamers en douches mogen open;
• voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de kleedkamers mogen worden gebruikt;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten.

Teamsporten en groepsactiviteiten

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
• Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het beoefen van de sport;
• Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden de aantallen van maximaal 50 personen.
• voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden dezelfde richtlijnen.

Overig

• toeschouwers en publiek zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;
• voor binnensporten geldt een maximaal van 50 personen per zelfstandige ruimte, bij opsplitsen van een zaal geldt nog steeds het totaal van 50 personen (zaal in 2 delen betekent 2 x 25 personen, 3 delen 3 x 16 personen etc.);
• trainer/begeleider telt niet mee bij het totale aantal van 50 personen;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
• de sporthalbeheerder is verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de locatie;
• stel een corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is.

Versie 2021.6.01-2

NOC NSF protocol read more